Goleuo’r Dref – 01/12/2018

5 blynedd ago
Darllediad cyntaf Radio Aber yn fyw o’r noson Oleuadau Nadolig yn Aberystwyth – Sgyrsiau hefo pobl leol, y rhai oedd yn rhedeg stondinau’r farchnad, ychydig o ganu carolau wrth i ni gyfri i lawr at droi goleuadau’r goeden ymlaen, a chyfle i glywed pa mor dda mae plant Ceredigion wedi bod gan Siôn Corn ei […]
Read More

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi dyfarnu trwydded radio cymunedol newydd yn Aberystwyth

6 blynedd ago
Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi dyfarnu trwydded radio cymunedol newydd yn Aberystwyth. Bydd Radio Aber yn darlledu i bobl yn Aberystwyth a’r ardaloedd cyfagos. Bydd Radio Aber yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr hefo’r amcan o frwydro yn erbyn unigrwydd ac uno cymdeithasau yng Ngheredigion. Bydd yr orsaf yn rhoi llwyfan i […]
Read More