Taith Cerdded Rhodri – Tregaron

Mae Rhodri ‘di ymweld â Thregaron ar gyfer pennod nesaf ‘Taith Cerdded Rhodri’
Mae hon yn rhan o brosiect diwylliannol ar y cyd rhwng Radio Aber a Cered