Dyfodol Radio Lleol yng Ngheredigion

6 blynedd ago
Ers cyhoeddiad Ofcom i ganiatau y newidiadau i drwydded Radio Ceredigion er mwyn darlledu Nation Radio ar y tonfeddi FM, mae cryn pryder wedi bod am ddyfodol radio lleol yng Ngheredigion. Hoffai Radio Aber sicrhau bydd y wasanaeth yr ydym yn bwriadu ei ddarparu yn rhoi dewis lleol a pherthnasol i pawb yn y gymuned, […]
Read More

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi dyfarnu trwydded radio cymunedol newydd yn Aberystwyth

6 blynedd ago
Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi dyfarnu trwydded radio cymunedol newydd yn Aberystwyth. Bydd Radio Aber yn darlledu i bobl yn Aberystwyth a’r ardaloedd cyfagos. Bydd Radio Aber yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr hefo’r amcan o frwydro yn erbyn unigrwydd ac uno cymdeithasau yng Ngheredigion. Bydd yr orsaf yn rhoi llwyfan i […]
Read More