Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi dyfarnu trwydded radio cymunedol newydd yn Aberystwyth

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw ei fod wedi dyfarnu trwydded radio cymunedol newydd yn Aberystwyth.

Bydd Radio Aber yn darlledu i bobl yn Aberystwyth a’r ardaloedd cyfagos.

Bydd Radio Aber yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr hefo’r amcan o frwydro yn erbyn unigrwydd ac uno cymdeithasau yng Ngheredigion. Bydd yr orsaf yn rhoi llwyfan i bobl leol allu rhannu eu barn a’u pryderon, gofyn am gymorth, ac i ddarparu gwybodaeth sy’n berthnasol i’r gymuned. Byddem yn cefnogi bandiau, cerddorion a busnesau lleol. Mae teimlad cryf o gymdeithas yn deimlad cryf o undod.

Bydd posib gwrando ar Radio Aber ar FM yng Ngheredigion, ac ar lein ar gyfer ardaloedd tu allan i gyrraedd yr FM. Bydd yr holl wasanaethau radio cymunedol yn ddielw, gan ganolbwyntio ar fanteision cymdeithasol yn ein cymuned ni.

Mae dros 250 o orsafoedd radio cymunedol ar yr awyr heddiw. Mae Radio Aber yn gobeithio dechrau darlledu cyn diwedd y flwyddyn.