Goleuo’r Dref – 01/12/2018

5 blynedd ago
Darllediad cyntaf Radio Aber yn fyw o’r noson Oleuadau Nadolig yn Aberystwyth – Sgyrsiau hefo pobl leol, y rhai oedd yn rhedeg stondinau’r farchnad, ychydig o ganu carolau wrth i ni gyfri i lawr at droi goleuadau’r goeden ymlaen, a chyfle i glywed pa mor dda mae plant Ceredigion wedi bod gan Siôn Corn ei […]
Read More