Dyfodol Radio Lleol yng Ngheredigion

5 blynedd ago
Ers cyhoeddiad Ofcom i ganiatau y newidiadau i drwydded Radio Ceredigion er mwyn darlledu Nation Radio ar y tonfeddi FM, mae cryn pryder wedi bod am ddyfodol radio lleol yng Ngheredigion. Hoffai Radio Aber sicrhau bydd y wasanaeth yr ydym yn bwriadu ei ddarparu yn rhoi dewis lleol a pherthnasol i pawb yn y gymuned, […]
Read More