Dyfodol Radio Lleol yng Ngheredigion

Ers cyhoeddiad Ofcom i ganiatau y newidiadau i drwydded Radio Ceredigion er mwyn darlledu Nation Radio ar y tonfeddi FM, mae cryn pryder wedi bod am ddyfodol radio lleol yng Ngheredigion.

Hoffai Radio Aber sicrhau bydd y wasanaeth yr ydym yn bwriadu ei ddarparu yn rhoi dewis lleol a pherthnasol i pawb yn y gymuned, gyda darpariaeth cytbwys o ddarlledu Cymraeg a Saesneg.

Gellir darllen erthygl BBC Cymru Fyw am Radio Aber isod.

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/46553925

Siaradodd Sam Thomas hefo rhaglen Taro’r Post BBC Radio Cymru ddydd Iau ynglyn a dyfodol darlledu lleol yn yr ardal (37 munud i fewn i’r rhaglen).

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0001k1z

Bu Tom Cartwright hefyd yn ran o adroddiad Newyddion 9 yn ymwneud a chyhoeddiad Ofcom i ganiatau y newid i drwydded Radio Ceredigion.