Rhaglen Radio Clwb Ieuenctid Penparcau – Mai 2019

Mewn cydweithrediad gyda Cered mae Radio Aber wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc yng nghlwb ieuenctid Penparcau i greu rhaglen radio. Yn y rhaglen hon mae’r bobl ifanc yn trafod y pynciau sy’n bwysig iddyn nhw yn cynnwys gormod o arholiadau, newid hinsawdd a’r amgylchedd ac yr Iaith Gymraeg.